Kopírovanie obsahu z dokumentov

Program ABBYY FineReader vám umožňuje kopírovať text, obrázky a tabuľky z dokumentov a prilepiť ich do iných aplikácií. Môžete prekopírovať obsah skenovaných strán a snímok bez rozpoznávania celého dokumentu alebo jeho prekonvertovania do upraviteľného formátu. Vybraný obsah sa skopíruje do schránky a môže sa prilepiť do ľubovoľnej aplikácie, ktorá podporuje vkladanie zo schránky.

V časti "Pridávanie snímok bez spracovania" sa vysvetľuje. ako otvoriť dokumenty v aplikácii ABBYY FineReader bez ich rozpoznávania.

Ak chcete skopírovať obsah:

  1. Použite nástroj  , , alebo v okne Snímka na výber časti dokumentu, ktorý chcete prekopírovať.
  2. Kliknite na tlačidlo na kontextovom paneli nástrojov alebo kliknite pravým tlačidlom myši na vybratú oblasť a potom kliknite na Čítať a kopírovať do schránky v kontextovej ponuke.
  3. Prilepte obsah do inej aplikácie.

Ak chcete skopírovať niekoľko strán:

  1. V table Strany zvoľte strany, ktoré chcete skopírovať.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté strany, kliknite Uložiť zvolené strany ako alebo Odoslať vybraté strany do… v kontextovej ponuke a potom vyberte aplikáciu, do ktorej chcete strany vložiť.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article