Podporované formáty ukladania

Program ABBYY FineReader dokáže uložiť rozpoznané texty v nasledujúcich formátoch:

 • dokument programu Microsoft Word (*.doc)
 • dokument programu Microsoft Office Word 2007 (*.docx)
 • formát Rich Text Format (*.rtf)
 • formát OpenDocument Text (*.odt)
 • dokument programu Adobe Acrobat (*.pdf)
 • dokument HTML (*.htm)
 • dokument vo formáte FB2 (*.fb2)
 • dokument vo formáte ePub (*.epub)
 • prezentácia programu Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx)
 • súbor hodnôt oddelených čiarkami programu Microsoft Office Excel (*.csv)
 • textový dokument (*.txt)

Program ABBYY FineReader podporuje kódové stránky systémov Windows, DOS, Mac, ISO a kódovanie Unicode.

 • hárok programu Microsoft Excel (*.xls)
 • zošit programu Microsoft Office Excel 2007 (*.xlsx)
 • PDF/A (*.pdf)
 • dokument vo formáte DjVu (*.djvu)

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article