Sparade format som stods

ABBYY FineReader kan spara tolkad text i alla följande format:

 • Microsoft Word Document (*.doc)
 • Microsoft Office Word 2007 Document (*.docx)
 • Rich Text Format (*.rtf)
 • OpenDocument-textdokument (*.odt)
 • Adobe Acrobat-dokument (*.pdf)
 • HTML-dokument (*.htm)
 • FB2-dokument (*.fb2)
 • EPUB-dokument (*.epub)
 • Microsoft PowerPoint 2007-presentation (*.pptx)
 • Microsoft Office Excel med kommaavgränsade/semikolonavgränsade värden (*.csv)
 • Textdokument (*.txt)

ABBYY FineReader har stöd för teckentabeller från Windows, DOS, Mac och ISO och Unicode-kodning.

 • Microsoft Excel-kalkylblad (*.xls)
 • Microsoft Office Excel 2007-arbetsbok (*.xlsx)
 • PDF/A (*.pdf)
 • DjVu-dokument (*.djvu)

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article