Oppna en bild eller ett PDF-dokument

ABBYY FineReader 12 låter dig öppna PDF-filer och bildfiler av format som stöds.

Fullfölj de följande stegen för att öppna en PDF-fil eller bildfil:

  1. Klicka på knappen Öppna på huvudverktygsfältet eller klicka på Öppna PDF-fil eller bild… på menyn Arkiv.
  2. Markera en eller fler filer i dialogrutan som öppnas.
  3. Om du markerar en fil med flera sidor kan du ange sidintervallet som du vill öppna.
  4. Aktivera alternativet Bearbeta sidor automatiskt när de läggs till om du vill förbehandla bilder automatiskt.

Tips! Dialogrutan Alternativ låter dig välja hur bilder ska förbehandlas: vilka defekter som ska tas bort, om dokumentet ska analyseras och så vidare. Du öppnar dialogrutan Alternativ genom att klicka på knappen Alternativ…. Mer information om förbehandlingsinställningar finns i "Alternativ för inläsning och öppning."

Obs! Om det finns ett FineReader-dokument öppet när du öppnar nya sidbilder eller dokument kommer de nya sidorna att läggas till vid slutet av det här FineReader-dokumentet. Om inget FineReader-dokument är öppet kommer ett nytt att skapas från de nya sidorna.

Mer information om FineReader-dokument och deras sidor finns i avsnittet "Vad är ett FineReader-dokument?".

Obs! Åtkomst till vissa PDF-filer är begränsat av deras upphovsmän. Sådana begränsningar innefattar lösenordsskydd, begränsningar för att öppna dokumentet och begränsningar för att kopiera innehåll. När du öppnar sådana filer kan ABBYY FineReader behöva ett lösenord.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article