Automatiska uppgifter

(Endast i ABBYY FineReader Corporate)

I ABBYY FineReader kan du använda den inbyggda och anpassade automatiska uppgifter för att behandla dina dokument. Du kan organisera dina uppgifter i dialogrutan Uppgiftshanterare….

  • Du öppnar Uppgiftshanteraren genom att välja Verktyg > Uppgiftshanterare… eller genom att trycka ned Ctrl+T.

I verktygsfältet högst upp i Uppgiftshanteraren finns knappar för att skapa, ändra, kopiera, ta bort, importera och exportera uppgifter.

Om du vill behandla ett dokument med en särskild automatisk uppgift ska du starta uppgiften från fliken Mina uppgifter i fönstret Uppgift.

Se även:

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article