Geautomatiseerde taken

(Alleen ABBYY FineReader Corporate)

In ABBYY FineReader kunt u ingebouwde en aangepaste geautomatiseerde taken gebruiken om uw documenten te verwerken. U kunt uw taken organiseren in het dialoogvenster Taakbeheer….

  • Om de Taakbeheer te openen, selecteert u Extra> Taakbeheer… of drukt u op Ctrl+T.

De werkbalk boven aan de Taakbeheer bevat knoppen voor het maken, wijzigen, kopiëren, wissen, importeren en exporteren van taken.

Om een document met een bepaalde geautomatiseerde taak te verwerken, start u de taak op het tabblad Mijn taken van het venster Taak.

Zie ook:

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article