Justering av omradesegenskaper

När en automatisk dokumentanalys utförs kommer ABBYY FineReader att identifiera olika typer av områden på dokumentsidorna (t.ex. tabeller, bilder, text och streckkoder). Programmet analyserar också dokumentstrukturen och identifierar rubriker och andra layoutelement som sidhuvud och sidfot, bilder och diagramtexter osv.

Du kan ändra feldefinierade egenskaper manuellt i en del text- och tabellområden.

  1. Välj området i fönstret Bild eller fönstret Zooma och justera egenskaperna i panelen Områdesegenskaper i fönstret Bild.

I panelen Områdesegenskaper kan du ställa in följande egenskaper:

Obs!

  • Använd knapparna / för att bläddra till vänster eller höger på egenskapspanelen om fönstret Bild inte är tillräckligt brett för att visa hela panelen med egenskaper.
  • En del textegenskaper kan ändras på snabbmenyn som visas när du högerklickar på ett textområde.
  1. Starta OCR-processen igen när du har gjort de nödvändiga ändringarna.

Se även "Om områden identifieras felaktigt".

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article