Настройка на свойства на област

Когато извършвате автоматичен анализ на документ, ABBYY FineReader определя различни типове области в страниците на документа (като таблици, изображения, текст и баркодове). Програмата анализира също и структурата на документа и определя заглавията и другите елементи на оформлението, като горни и долни колонтитули, заглавия на изображения и диаграми и др.

Можете ръчно да промените неправилно дефинираните свойства в някои текстови и таблични области.

  1. Изберете областта в прозорец Изображение или прозорец Мащабиране и коригирайте свойствата в панел Свойства на областта в прозорец Изображение.

Панелът Свойства на областта Ви позволява да настроите следните свойства:

Забележка:

  • Използвайте бутоните / за придвижване наляво и надясно в панела за свойства, ако прозорец Изображение не е достатъчно широк за показване на целия панел за свойства.
  • Някои от свойствата на текста могат да бъдат променени от контекстното меню, което се отваря с десен бутон върху област с текст.
  1. След като направите необходимите промени, стартирайте процеса на разпознаване.

Вижте също "Ако области не са открити правилно".

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article