Проверка и редактиране на текстове

След като процесът на разпознаване приключи, разпознатият текст се появява в прозореца Текст. Разпознатите с ниска достоверност символи ще бъдат маркирани, така че лесно да можете да забележите грешки при разпознаването и да ги коригирате.

Можете да редактирате разпознатия текст директно в прозореца Текст или в диалоговия прозорец Проверка (щракнете върху Инструменти > Проверка…, за да отворите диалоговия прозорец). В диалоговия прозорец Проверка можете да преглеждате думи с ниска достоверност, да коригирате правописни грешки и да добавяте нови думи в потребителския речник.

ABBYY FineReader позволява и да смените форматирането на изходните документи. За да форматирате разпознатия текст, използвайте бутоните в главната лента с инструменти в прозореца Текст или бутоните в панела Свойства на текста (щракнете с десен бутон някъде в прозореца Текст и после щракнете върху Свойства в контекстното меню, за да се покаже панелът).

Забележка: Когато прочита текст, ABBYY FineReader определя стиловете, използвани в текста. Всички открити стилове се показват в панела Свойства на текста. Можете да редактирате стиловете, за да смените бързо форматирането на целия текст. Когато записвате разпознати текстове във формати DOCX, ODT или RTF, всички съществуващи стилове могат да се запазят.

За подробности вижте:

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article