Групова работа в локална мрежа

ABBYY FineReader предоставя инструменти и възможности за обработка на документи в мрежа заедно с други потребители. Няколко потребители могат да споделят еднакви потребителски езици и речници за тези езици.

За да направите потребителски речници и езици достъпни за множество потребители:

 1. Създайте/отворете документ на ABBYY FineReader и изберете желаните опции за сканиране и разпознаване за документа.
 2. Задайте папка, където да се записват потребителските речници. Тази папка трябва да бъде достъпна за всички мрежови потребители.

Забележка: По подразбиране потребителските речници се записват в %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Ако Вашият компютър е с Windows XP, пътят по подразбиране е %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

За да укажете папката:

 1. В меню Инструменти щракнете върху Опции…, за да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху раздел Разширени, после върху бутона Потребителски речници….
 2. В диалоговия прозорец, който се отваря, щракнете върху Преглед… и изберете папка.
 3. Запис на потребителски модели и езици в *.fbt файл:
  1. В меню Инструменти щракнете върху Опции… и после върху раздела Четене в диалоговия прозорец Опции.
  2. От Потребителски шаблони и езици изберете бутона Запис във файл….
  3. В диалоговия прозорец Опции при запис задайте име за *.fbt файла и папка, където да се съхранява този файл. Тази папка трябва да бъде достъпна за всички мрежови потребители.
 4. Сега другите потребители могат да отварят потребителските езици и речници. За да направят това, те трябва да заредят *.fbt файла, който сте създали в стъпка 3, и да укажат пътя до папката с потребителските речници, които сте създали в стъпка 2.

Важно! За да имат достъп до потребителските речници, модели и езици, потребителите трябва да имат права за четене/писане за папките, в които те се съхраняват.

За да прегледате списъка на наличните потребителски езици, отворете диалоговия прозорец Редактор Езици, като щракнете върху Редактор Езици… в меню Инструменти. Езиците са изброени в Потребителски дефинирани езици.

Когато потребителският език се използва от няколко потребители, той е на разположение "само за четене" и потребителите няма да могат да променят свойствата му. Но могат да добавят и изтриват думи от потребителски речник.

Когато речникът се редактира от потребител, той е на разположение "само за четене" за другите потребители, т.е. потребителите могат да използват този речник за разпознаване и проверка на правопис, но не могат да добавят или изтриват думи.

Всяка промяна, която потребителят направи в потребителския речник, става налична за всички потребители, които са избрали папката, в която е записан речникът. За да влязат в сила промените, потребителите трябва да рестартират ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article