Диалогов прозорец Опции

В диалоговия прозорец Опции можете да изберете опциите за обработка на документ и да персонализирате вида на програмата.

Важно! За да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху Инструменти > Опции…. Този диалогов прозорец може да се отвори и като щракнете върху бутона с гаечен ключ в лентата с инструменти, като щракнете с десен бутон върху лентата с инструменти и после изберете Опции..., или като щракнете върху бутона Опции в диалоговите прозорци за запис или отваряне.

Диалоговият прозорец Опции има 6 раздела, всеки от които съдържа настройки за конкретни части от функционалността на ABBYY FineReader.

Документ

В този раздел можете да изберете:

Този раздел показва също пътя до текущия документ на ABBYY FineReader.

Сканиране/Отваряне

В този раздел можете да разрешите или забраните автоматичната обработка на новодобавени страници. Ако автоматичната обработка е разрешена, можете да изберете опции за обща обработка на документа и опции за предварителна обработка на изображения, които да се използват при сканиране и отваряне на изображения:

 • Прочитане на изображения на страници

Когато тази опция е разрешена, програмата автоматично разпознава текста.

 • Анализ на изображения на страници

Когато тази опция е разрешена, програмата автоматично разпознава областите и типа им.

 • Предварителна обработка на изображения на страници

Когато тази опция е разрешена, програмата автоматично обработва предварително изображенията на страниците. Можете да зададете кои инструменти да се използват по време на предварителната обработка.

В този раздел можете също да изберете драйвер на скенера и интерфейс за сканиране.

За подробности вижте "Опции за сканиране и отваряне," "Работа с езици с набор от сложни символи" и "Сканиране на документи на хартиен носител."

Четене

В този раздел можете да изберете опции за разпознаване:

 • Детайлно прочитане или Бързо прочитане
 • Откриване на структурни елементи (позволява да изберете кои елементи да запазите при експортиране на резултатите в Microsoft Word)
 • Обучение (позволява да използвате потребителски модели при разпознаване на текстове)
 • Потребителски модели и езици
 • Шрифтове (позволява да изберете шрифтовете, които да се използват при разпознаване на текстове)
 • Търсене на баркод

За подробности вижте "Опции за разпознаване," "Ако отпечатаният документ съдържа нестандартни шрифтове."

Запис

В този раздел можете да изберете изходния формат, в който да се запишат резултатите от разпознаването. За подробности вижте "Запис на резултатите от разпознаване."

Изглед

В този раздел можете да:

 • персонализирате вида на прозореца Страници, като изберете между изгледи Миниатюри и Детайли
 • персонализирате прозореца Текст, където можете да маркирате разпознатите с ниска достоверност символи с цвят по Ваш избор, да покажете/скриете непечатаеми символи и да изберете шрифта, който да се използва за обикновения текст
 • изберете цветовете и широчината на рамките, които ограждат областите, показани в прозореца Изображение, цвета за маркиране на символи с ниска достоверност и др.

За подробности вижте "Ако области не са открити правилно".

Разширени

В този раздел можете да:

 • изберете опции за проверка на символи с ниска достоверност
 • укажете дали интервалите преди и след препинателните знаци трябва да се коригират
 • прегледате и редактирате потребителски речници
 • укажете дали ABBYY FineReader трябва автоматично да проверява за актуализации и да ги инсталира
 • изберете езика на потребителския интерфейс
 • укажете дали да се отваря последният документ на ABBYY FineReader при стартиране на програмата
 • задайте дали искате да изпращате анонимизирани конфигурационни данни за ABBYY FineReader 14 на ABBYY с цел подобряване на софтуера.

Щракнете върху Възстановяване на стойностите по подразбиране... в долната част на диалоговия прозорец, ако искате да върнете настройките по подразбиране.

За подробности вижте "Какво е FineReader документ?," "Проверка на текстове в прозорец Текст" и "Ако програмата не може да разпознае някои символи."

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article