Запис на таблици

ABBYY FineReader позволява да запишете таблици в XLS, XLSX и CSV формати.

XLS и XLSX

За да запишете своя текст в XLS или XLSX:

 • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като Microsoft Excel документ… или Запиши като Microsoft Excel 97-2003 документ… Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип. Или от меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху Microsoft Excel 97-2003 Workbook.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел XLSX.

Налични са следните опции:

Оформление на документ

Изберете една от следните опции от падащия списък според начина, по който ще използвате документа:

 1. Форматиран текст

Запазва шрифтовете, размерите на шрифтовете и параграфите, но не запазва точните позиции на обектите и разстоянието между редовете. Ще получите непрекъснат ляво подравнен текст (текстове, отпечатани отдясно наляво, ще бъдат дясно подравнени).

Забележка: Всеки вертикален текст ще бъде показан хоризонтално, ако изберете тази опция.

 1. Печат на текст

Не запазва форматирането на текста.

Настройки на текст

 • Игнорирай текста извън таблиците

Записва само таблици и игнорира останалото.

 • Конвертирай числовите стойности в числа

Конвертира числа във формат "Числа" в XLS файл. Microsoft Excel може да извършва аритметични операции върху клетки с този формат.

 • Запази горни и долни колонтитули

Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

 • Създай отделни работни листове за всяка страница (само XLSX)

Изберете тази опция, за да запишете страниците от оригиналния документ като отделни работни листове.

Настройки на изображения

Можете да запишете изображения в XLSX документи. Документите, които съдържат голям брой изображения, са с много голям размер. За да намалите размера на файла, изберете желаната опция от падащия списък в групата Настройки на изображения.

Съвет:

 • Ако искате да зададете по-широк избор от параметри за качество на изображението, изберете Потребителски размер… и променете настройките в диалоговия прозорец Потребителски настройки.
 • Ако не желаете да запазите изображенията в разпознатия текст, уверете се, че опцията Запази изображения (само XLSX) не е избрана.

CSV

За да запишете своя текст в CSV:

 • От меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху CSV документ. Или щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като CSV. Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел CSV.

Опциите за запис в този раздел са групирани в следните категории:

Настройки на текст

 • Игнорирай текста извън таблиците

Записва само таблиците и игнорира останалото.

 • Вмъкни символ за разделяне на страници (#12) като разделител на страница

Записва оригиналната подредба на страниците.

 • Разделител на полета

Избира символа, който ще радели колоните с данни в CSV файла.

Кодиране

ABBYY FineReader определя автоматично кодовата таблица. За да промените кодовата таблица, изберете желаната кодова таблица от падащия списък в Кодиране.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article