Използване на стилове

При разпознаване на текст ABBYY FineReader открива стиловете и форматирането, използвани в оригиналния документ. Тези стилове и форматиране се възпроизвеждат в изходния документ. Можете да прегледате и редактирате стиловете в документа и да създадете нови стилове за форматиране на разпознатия текст в прозореца Текст.

За да приложите стил към фрагмент от текст:

  1. Изберете желания фрагмент от текста в прозореца Текст.
  2. Изберете Свойства от контекстното меню.
  3. Изберете желания стил от списъка Стил в панела Свойства на текста.

Забележка: Когато записвате разпознати текстове във формати DOCX, ODT или RTF, всички съществуващи стилове могат да се запазят. За подробности вижте "Запис на документи, които могат да се редактират."

Промяна, създаване и обединяване на стилове:

  1. От менюто Инструменти изберете   Редактор на стил…
  2. В диалоговия прозорец Редактор на стил изберете желания стил и променете името, шрифта, размера на шрифта, разстоянието между символите и мащаба.
  3. За да създадете нов стил, щракнете върху Нов. Новосъздаденият стил се добавя към списъка на съществуващите стилове, където можете да го променяте.
  4. За да обедините няколко стила в един, изберете стиловете, които ще обединявате, и щракнете върху Обедини…. В диалоговия прозорец Обединяване на стил задайте стила, в който желаете да обедините избраните стилове.
  5. Щракнете върху Запис, за да запишете промените.

Можете да се придвижвате между фрагментите от текста, отпечатани с идентични стилове. От Редактор на стил изберете желания стил и щракнете върху Предишен фрагмент или Следващ фрагмент.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article