Персонализиране на работното пространство

 • Можете временно да скриете панелите, които не използвате. За да скриете или покажете панелите, използвайте опциите от меню Изглед или клавишите за бърз достъп:
  • F5 за прозорец Страници
  • F6 за прозорец Изображение
  • F7 за прозорци Изображение и Текст
  • F8 за прозорец Текст
  • Ctrl+F5 за прозорец Мащабиране
 • Можете да промените размера на прозорец чрез влачене на граничните линии на прозореца с мишката.
 • Можете също да промените позицията на прозорци Страници и Мащабиране. Използвайте командите в менюто Изглед или в контекстното меню на прозореца.
 • Можете да персонализирате начина за извеждане на предупрежденията и съобщенията за грешки при работа на програмата. Командата Покажи прозорец Предупреждения в менюто Изглед включва и изключва прозореца за предупреждения и грешки.
 • За да се покаже или скрие панелът Свойства в прозорците Изображение или Текст, щракнете с десния бутон на мишката някъде в прозореца и изберете   Свойства от контекстното меню. Като алтернатива, можете да щракнете върху или в долната част на тези прозорци.
 • Някои настройки за прозореца могат да бъдат персонализирани в раздел Изглед в диалоговия прозорец Опции.

Всички страници на документа се показват в прозорец Страници. Налични са два изгледа на страници. За да промените текущия изглед на страница, направете едно от следните:

 • В прозореца Страници щракнете върху бутона или от лентата с инструменти.
 • В меню Изглед щракнете върху Прозорец Страници, после щракнете върху Миниатюри или върху Детайли.
 • Щракнете с десен бутон някъде в прозореца Страници, щракнете върху Прозорец Страници... от контекстното меню, после щракнете върху Миниатюри или върху Детайли.
 • Щракнете върху Инструменти> Опции…, за да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху раздел Изглед, после щракнете върху Миниатюри или върху Детайли от Прозорец Страници.

За да отворите страница, щракнете върху нейната миниатюра в прозорец Страници (в режим Миниатюри) или щракнете два пъти върху нейния номер (в режим Детайли). Тогава в прозорец Изображение ще видите изображение на страницата, а в прозорец Текст – резултатите от разпознаването (ако документът вече е бил разпознат).

Вижте също:

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article