Главен прозорец

Когато стартирате ABBYY FineReader, се отваря неговият главен прозорец. Едновременно се показва и прозорецът Задача, където можете да стартирате вградени и персонализирани автоматизирани задачи.

Главният прозорец показва документа на ABBYY FineReader, който е отворен в момента. За подробности вижте "Какво е FineReader документ?"

  • В прозореца Страници можете да видите страниците на текущия FineReader документ. Има два режима на преглед на страница: миниатюри (които показват умалено изображение) и детайли (които показват списък от страници на документ и техните свойства). Можете да превключвате между режимите от контекстното меню на прозореца, от меню Изглед или като изберете Инструменти > Опции… > Изглед.
  • Прозорецът Изображение показва изображение на текущата страница. Тук можете да редактирате области, изображения на страници и свойства на текст.
  • Прозорецът Текст показва разпознатия текст. Тук можете да проверите правописа и да редактирате разпознатия текст.
  • Прозорецът Мащабиране показва увеличено изображение на реда или областта с изображение, което в момента се редактира. Докато прозорецът Изображение показва общия изглед на страницата, прозорецът Мащабиране показва части от изображението в по-големи детайли, за да можете да коригирате типа на областта и позицията й или да сравните символи с ниска достоверност с увеличеното им изображение. Можете да променяте мащаба на изображението в раздел в долната част на прозореца Мащабиране.

Съвет: Можете да местите изображения в прозорците Изображение и Мащабиране с мишката, като едновременно държите натиснат клавиша интервал.

Превключване между прозорците

  • Натиснете Ctrl+Tab, за да превключите от един прозорец към друг.
  • Натиснете Alt+1 за активиране на прозорец Страници.
  • Натиснете Alt+2 за активиране на прозорец Изображение.
  • Натиснете Alt+3 за активиране на прозорец Текст.

За други бързи клавиши вижте "Клавишни комбинации."

Вижте също:

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article