Запис на изображение на страница

ABBYY FineReader позволява да записвате изображения на страници, включително сканирани.

За да запишете едно или повече изображения:

  1. Изберете страниците в прозорец Страници.
  2. В меню Файл щракнете върху Запис на страници като изображения…
  3. В диалоговия прозорец, който се отваря, изберете диска и папката, в която ще запишете файла.
  4. Изберете графичен формат, в който желаете да запишете изображението.

Важно! Ако желаете да запишете множество страници в един файл, изберете TIF формат и изберете Запиши като графичен файл с множество страници.

За подробности, вижте "Поддържани формати на изображения."

  1. Задайте името на файла и щракнете върху Запиши.

Съвет: Когато записвате, можете да изберете формат на изображение и метод на компресиране. Компресирането на изображение Ви позволява да намалите размера на файла. Използваните методи за компресиране на изображение варират според степента на компресия и загубата на данни. Два фактора определят избора на метод за компресиране: качеството на полученото изображение и размера на файла.

ABBYY FineReader Ви позволява да използвате следните методи на компресиране:

  • ZIP

Избягва се загуба на данни и се използва за изображения, съдържащи големи части с един цвят. Този метод се използва например за снимки на екрана и черно-бели изображения.

  • JPEG

Използва се за сиви и цветни изображения, например фотографии. Този метод предоставя висока плътност на компресиране, но води до загуба на данни и по-лошо качество на изображението (замъглени очертания и лоша цветова палитра).

  • CCITT Group 4

Няма загуба на данни. Често се използва за черно-бели изображения, създадени в графични програми или сканирани изображения. Компресията CCITT Group 4 е широко разпространен метод на компресиране, прилаган буквално за всички изображения.

  • Packbits

Няма загуба на данни. Използва се за сканирани черно-бели изображения.

  • LZW

Няма загуба на данни. Използва се за графики и сиви изображения.

Настройките на раздел Запис > PDF в диалогов прозорец Опции (Инструменти > Опции) се използват при запис на изображения на страници в PDF само с изображения.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article