Ukladanie snímky strany

Program ABBYY FineReader vám takisto umožňuje uložiť snímky strán vrátane skenov.

Jednu alebo viacero snímok uložíte takto:

  1. V okne Strany zvoľte požadované strany.
  2. V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť strany ako snímky…
  3. V otvorenom dialógovom okne vyberte disk a priečinok, kam sa má súbor uložiť.
  4. Vyberte grafický formát, do ktorého sa snímka má uložiť.

Dôležité upozornenie! Ak chcete do jedného súboru uložiť viacero strán, vyberte formát TIF a tu vyberte možnosť Uložiť ako súbor so snímkami s viacerými stranami.

Podrobnosti sú uvedené v časti „Podporované formáty snímok“.

  1. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.

Tip: Pri ukladaní môžete vybrať obrazový formát, do ktorého sa snímka uloží, a spôsob kompresie. Kompresia umožní zmenšiť súbor. Metódy používané na kompresiu obrázkov sa od seba odlišujú kompresným pomerom a stratou informácií. Výber spôsobu kompresie je určený dvoma faktormi: výslednou kvalitou obrázka a veľkosťou súboru.

Program ABBYY FineReader vám umožní použiť tieto metódy kompresie:

  • ZIP

Je bezstratový spôsob a používa sa na kompresiu obrázkov, ktoré obsahujú rozsiahle oblasti vyplnené jednou farbou. Táto metóda sa používa napríklad pri kompresii snímok obrazovky a čiernobielych obrázkov.

  • JPEG

Používa sa v prípade sivých a farebných obrázkov, napríklad fotografií. Táto metóda je založená na kompresii s vysokou hustotou, to však vedie k strate údajov a zhoršeniu kvality snímky (rozostrené kontúry a horšia farebná paleta).

  • CCITT Group 4

Bez straty dát. Široko sa používa v prípade čiernobielych snímok vytvorených v grafických programoch alebo naskenovaných snímok. Kompresná metóda CCITT Group 4 je rozšírenou kompresnou metódou používanou prakticky pri všetkých snímkach.

  • Packbits

Bez straty dát. Používa sa na uloženie naskenovaných čiernobielych snímok.

  • LZW

Bez straty dát. Používa sa pri ukladaní obrázkov v odtieňoch sivej farby.

Nastavenia na karte Uložiť > formát PDF dialógového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti) sa používajú pri ukladaní snímok strán v súbore PDF obsahujúcom iba snímku.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article