Práca so službami úložísk on-line a Microsoft SharePoint

Služby úložísk on-line sú skvelý spôsob, ako obmedziť používanie pevného disku, zabezpečiť vaše údaje a zaručť, že svoje súbory máte dostupné kedykoľvek ich budete potrebovať. Program ABBYY FineReader vám umožní odovzdať údaje z rozpoznaných dokumentov službám úložísk on-line vrátane Dropbox, SkyDrive a Google Drive. Z dialógových okien pri otváraní a ukladaní v programe ABBYY FineReader máte jednoduchý prístup na rôzne miesta úložísk on-line.

Rozpoznané údaje môžete odovzdať aj do rôznych webových lokalít a elektronických knižníc.

Pozri tiež

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article