Praca z internetowymi usługami przechowywania plików i usługą Microsoft SharePoint

Internetowe usługi przechowywania plików są doskonałym sposobem na odciążenie dysku, zabezpieczenie danych oraz umożliwienie dostępu do plików z dowolnego komputera. Program ABBYY FineReader umożliwia wysyłanie danych z rozpoznanych dokumentów do internetowych przestrzeni dyskowych, m.in. Dropbox, SkyDrive oraz Google Drive. Dostęp do internetowych przestrzeni dyskowych można uzyskać w łatwy sposób w oknach dialogowych otwierania i zapisywania plików programu ABBYY FineReader.

Rozpoznane dane można też wysyłać do witryn internetowych i bibliotek elektronicznych.

Zobacz również:

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article