Opcje OCR

Wybranie odpowiednich opcji OCR jest ważne, gdy chce się szybko uzyskać dokładne wyniki. Podejmując decyzję, których użyć opcji, należy rozważyć nie tylko typ i złożoność dokumentu, ale również docelowe zastosowanie wyników.  Dostępne są następujące grupy opcji:

Opcje OCR znajdują się na karcie Rozpoznane w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje…).

Ważne! Program ABBYY FineReader automatycznie rozpoznaje strony dodane do dokumentu FineReader. Do rozpoznawania zostaną użyte aktualnie wybrane ustawienia. Można wyłączyć automatyczne analizowanie i rozpoznawanie nowych obrazów na karcie Skanuj/Otwórz okna dialogowego Opcje (Narzędzia > Opcje…).

Uwaga: Jeśli opcje OCR zostaną zmienione po rozpoznaniu dokumentu, należy ponownie uruchomić proces OCR, aby rozpoznać dokument z nowymi opcjami.

Tryb odczytu

W programie ABBYY FineReader 12 dostępne są dwa tryby rozpoznawania:

  • Dokładne czytanie

W tym trybie program ABBYY FineReader analizuje i rozpoznaje zarówno proste dokumenty, jak i dokumenty o skomplikowanych układach stron, w szczególności dokumenty z kolorowym tłem oraz dokumenty zawierające złożone tabele (z białymi liniami oddzielającymi i zawierające kolorowe komórki).

Uwaga: W porównaniu z trybem szybkiego rozpoznawania, praca w trybie dokładnym zajmuje więcej czasu, ale zapewnia lepszą jakość rozpoznawania.

  • Szybkie czytanie

Ten tryb jest zalecany do przetwarzania dużej ilości dokumentów z prostym układem stron i dobrą jakością obrazu.

Wykrywanie elementów strukturalnych

Wybierz elementy strukturalne, które chcesz wykryć za pomocą programu: nagłówki i stopki, przypisy, spisy treści oraz listy. Wybrane elementy będą interaktywne po zapisaniu dokumentu.

Douczanie

Rozpoznawanie z douczaniem stosuje się do rozpoznawania następujących typów tekstu:

  • zawierające elementy dekoracyjne,
  • zawierające symbole specjalne (np. rzadko używane symbole matematyczne),
  • zawierające duże ilości tekstu z obrazów o niskiej jakości (powyżej 100 stron).

Opcja Rozpoznaj z douczaniem jest domyślnie wyłączona. Należy ją włączyć, aby douczyć program ABBYY FineReader podczas rozpoznawania tekstu.

Do rozpoznawania można używać wbudowanych i niestandardowych wzorców. Zaznacz jedną z opcji w obszarze Douczanie, aby wybrać, które wzorce mają być używane.

Wzorce i języki użytkownika

Można zapisać ustawienia wzorców i językowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w części „Co to jest dokument programu FineReader?”.

Czcionki

W tym obszarze można wybrać czcionki do zapisania rozpoznanego tekstu.

  • Wybieranie czcionek:
    1. Kliknij przycisk Czcionki….
    2. Wybierz wymagane czcionki i kliknij przycisk OK.

Kody kreskowe

Jeśli dokument zawiera kody kreskowe, które użytkownik chciałby zamienić w ciągi liter i cyfr, zamiast zapisywać je jako obrazy, należy wybrać opcję Szukaj kodów kreskowych. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article