Zapisywanie edytowalnych dokumentów

Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie danych z rozpoznanych obrazów w formatach edytowalnych. Wybierając format, należy wziąć pod uwagę planowany sposób używania dokumentu.

Zapisywanie dokumentów w formacie DOCX/ODT/RTF

Aby zapisać tekst w formacie DOCX, DOC, RTF lub ODT:

 • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybierz odpowiedni format. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij przycisk Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ. Można też w menu Plik kliknąć polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybrać odpowiedni format.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, kliknij kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę RTF/DOCX/ODT.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Układ dokumentu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 1. Dokładna kopia

Wybór tej opcji pozwala na utworzenie dokumentu z zachowaniem oryginalnego formatowania. Ta opcja jest zalecana w przypadku dokumentów o skomplikowanych układach, takich jak broszury reklamowe. Wybór tej opcji spowoduje jednak pewne ograniczenie wprowadzania zmian w tekście i formatowaniu dokumentu wyjściowego.

 1. Kopia do edycji

Tworzy dokument, który będzie zbliżony do oryginału pod kątem formatowania i przepływu tekstu, a do tego umożliwia łatwą edycję.

 1. Tekst sformatowany

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie czcionek, rozmiarów czcionek i akapitów, ale nie zapewnia zachowania dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów między wierszami. Powstanie tekst wyrównany do lewej strony (teksty napisane w językach z pisownią od prawej będą wyrównane do prawej strony).

Uwaga: w tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.

 1. Zwykły tekst

W tym trybie formatowanie nie zostanie zachowane. Zaznaczenie opcji Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście umożliwia zachowanie styli czcionki.

Domyślny rozmiar papieru

Z listy rozwijanej Domyślny format papieru można wybrać format papieru, który zostanie użyty przy zapisywaniu dokumentu w formacie RTF, DOC, DOCX lub ODT.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj odstępy między liniami i myślniki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie żywych pagin (nagłówków i stopek) w dokumencie wyjściowym.

 • Zachowaj podziały stron

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu strony.

 • Zachowaj numery wierszy

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego numerowania wierszy (jeśli miał je dokument źródłowy). Numery wierszy zostaną zapisane w osobnym polu, które pozostanie niezmienione podczas edycji tekstu.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna wyłącznie po wybraniu opcji Dokładna kopia lub Kopia do edycji.

 • Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków, stopek oraz podziałów stron w dokumencie wyjściowym.

 • Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie stylów tekstu przy zapisywaniu w trybie Zwykły tekst.

 • Zachowaj kolor tekstu i tła

Wybór tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego koloru liter.

Uwaga: Jeśli wykrywanie elementów strukturalnych (nagłówków, stopek, przypisów, spisów treści i list numerowanych) zostało wyłączone, elementy te zostaną zapisane jako treść tekstowa. Ustawienia te znajdują się w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje…) na karcie Rozpoznane.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające dużą liczbę obrazów mają duże rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, w grupie Ustawienia obrazów wybierz odpowiednią opcję.

Podpowiedź:

 • Aby zmienić ustawienia zapisu obrazu, kliknij opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
 • Jeśli nie ma potrzeby zachowania grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy.

Zaawansowane

Wybierz opcję Zaznacz niepewne znaki, jeśli chcesz edytować rozpoznany tekst w programie Microsoft Word, a nie w oknie Tekst programu ABBYY FineReader. Jeśli opcja ta jest włączona, wszystkie niepewne znaki zostaną podświetlone w dokumencie programu Microsoft Word.

Podpowiedź: można zmienić kolor niepewnych znaków w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje…) na karcie Widok.

Zapisywanie w formacie PPTX

Aby zapisać tekst w formacie PPTX:

 • W menu Plik kliknij polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybierz opcję Prezentacja Microsoft PowerPoint. Można też kliknąć strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybrać polecenie Zapisz w formacie PPTX. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij polecenie Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź na kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę PPTX.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj podział na wiersze

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu wierszy.

 • Zawiń tekst

Rozpoznany tekst zostanie całkowicie dopasowany do bloku tekstowego slajdu.

 • Zachowaj nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wynikowym.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające dużą liczbę obrazów mają duże rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, w grupie Jakość obrazu wybierz odpowiednią opcję.

Podpowiedź:

 • Aby zmienić ustawienia zapisu obrazu, kliknij opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
 • Jeśli nie ma potrzeby zachowania grafik w rozpoznanym tekście, usuń zaznaczenie opcji Zachowaj obrazy.

Zapisywanie w formacie TXT

Aby zapisać tekst w formacie TXT:

 • W menu Plik kliknij polecenie Zapisz dokument jako, a następnie wybierz opcję Dokument Tekstowy. Można też kliknąć strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz na głównym pasku narzędzi i wybrać polecenie Zapisz w formacie TXT. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, kliknij przycisk Zapisz w innych formatach…, po czym wybierz odpowiedni format z listy rozwijanej Zapisz jako typ.

Podpowiedź: dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenie Narzędzia > Opcje…, przejdź na kartę Zapisywanie, a następnie kliknij kartę TXT.

Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Układ dokumentu

W zależności od planowanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 1. Tekst sformatowany

Zostaną zachowane akapity, ale nie zostaną zachowane odstępy między wierszami ani dokładne położenie obiektów. Ponadto wcięcia akapitów i tabele zostaną odtworzone przy użyciu białych znaków. Powstanie tekst wyrównany do lewej strony (teksty napisane w językach z pisownią od prawej do lewej będą wyrównane do prawej strony).

Uwaga: w tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.

 1. Zwykły tekst

W tym trybie formatowanie nie zostanie zachowane.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj podział na wiersze

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu wierszy. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, cały tekst będzie zapisany jako jeden wiersz.

 • Wstaw znak łamania strony (#12) jako łamacz strony

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu stron.

 • Użyj pustej linii jako separatora akapitu

Wybór tej opcji pozwala na oddzielenie akapitów pustymi wierszami.

 • Zachowaj nagłówki i stopki

Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wynikowym.

Kodowanie

ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodowania. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w obszarze Kodowanie.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article