Wymagane czcionki

Język Czcionka
Abchaski Arial Unicode MS(*)
Adygejski Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Agul Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Ałtajski Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Arabski Arial Unicode MS(*)
Armeński (wschodni, zachodni, Grabar) Arial Unicode MS(*)
Avar Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Baszkirski Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Czeczeński Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Chiński (uproszczony), Chiński (tradycyjny)

Arial Unicode MS(*), czcionki SimSun

Na przykład: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Czuwaski Arial Unicode MS(*)
Czukocki Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Dargwa Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Inguszecki Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Gagauski Arial Unicode MS(*)
Hausa Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Hebrajski Arial Unicode MS(*)
Japoński

Arial Unicode MS(*), czcionki SimSun

Na przykład: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Kabardyjski Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Khakass Arial Unicode MS(*)
Khanty Arial Unicode MS(*)
Koreański, Koreański (Hangul)

Arial Unicode MS(*), czcionki SimSun

Na przykład: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Koryak Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Lak Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Lezgi Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Mansyjski Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Mari Arial Unicode MS(*)
Osetyjski Arial Unicode MS(*)
Rosyjski (stara pisownia) Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Tabasaran Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Tadżycki Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Tajski Arial Unicode MS(*), Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
Udmurt Arial Unicode MS(*)
Wietnamski Arial Unicode MS(*)
Zulu Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Jakucki Arial Unicode MS(*)
Jidysz Arial Unicode MS(*)

Gdzie znaleźć/dostarczone z:

(*) Pakiet Microsoft Office 2000 lub nowszy

1/14/2020 5:26:20 PM


Please leave your feedback about this article