Przetwarzanie dużej liczby dokumentów o podobnym układzie

W przypadku przetwarzania większej liczby dokumentów o tym samym układzie — jak np. kwestionariusze lub formularze — analizowanie układu każdej strony zajmuje zdecydowanie zbyt wiele czasu. Aby oszczędzić czas, można przeanalizować tylko jeden dokument ze zbioru podobnych dokumentów i zapisać wykryte obszary w postaci szablonu. Następnie można użyć tego szablonu w przypadku innych dokumentów zbioru.

Aby utworzyć szablon obszaru:

  1. Otwórz obraz i pozwól na wykonanie automatycznej analizy układu przez program lub narysuj obszary ręcznie.
  2. W menu Obszar kliknij polecenie Zapisz szablon obszaru…. W otwartym oknie dialogowym zapisu wpisz nazwę szablonu i kliknij przycisk Zapisz.

Ważne! Aby móc skorzystać z szablonu obszaru, należy zeskanować wszystkie dokumenty zestawu przy użyciu tej samej rozdzielczości.

Stosowanie szablonu obszaru:

  1. W oknie Strony wybierz strony, dla których chcesz zastosować szablon obszaru.
  2. W menu Obszar kliknij polecenie Ładuj szablon obszaru….
  3. W oknie dialogowym Otwórz szablon obszaru wybierz odpowiedni szablon obszaru (pliki szablonów obszaru mają rozszerzenie *.blk).
  4. W tym samym oknie dialogowym obok pozycji Zastosuj do wybierz polecenie Wybrane strony, aby zastosować szablon do zaznaczonych stron.

Uwaga: aby zastosować szablon do wszystkich stron w bieżącym dokumencie programu ABBYY FineReader, wybierz opcję Wszystkie strony.

  1. Kliknij przycisk Otwórz.

14.01.2020 17:26:20


Please leave your feedback about this article