Pokud zpracováváte velké množství dokumentů s podobným rozvržením

Pokud zpracováváte velké množství dokumentů se stejným rozvržením (např. formuláře nebo dotazníky), analýza rozvržení každé stránky je časově velmi náročná. Chcete-li ušetřit čas, zanalyzujte pouze jeden dokument v sadě podobných dokumentů a zjištěné oblasti uložte jako šablony. Tuto šablonu pak můžete použít pro další dokumenty v sadě.

Vytvoření šablony oblasti:

  1. Otevřete obraz a nechte provést analýzu automaticky programem, nebo oblasti označte ručně.
  2. V nabídce Oblast klikněte na možnost Uložit šablonu oblasti… V dialogovém okně ukládání zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit.

Důležité! Chcete-li používat šablonu oblasti, je třeba skenovat všechny dokumenty v sadě se stejnou hodnotou rozlišení.

Použití šablony oblasti:

  1. V okně Stránky vyberte stránky, pro které chcete šablonu oblasti použít.
  2. V nabídce Oblast klikněte na možnost Načíst šablonu oblasti…
  3. V dialogovém okně Otevřít šablonu oblasti vyberte požadovanou šablonu oblasti (soubory šablony plochy mají příponu *.blk).
  4. Ve stejném dialogovém okně vedle pole Použít na, vyberte položku Zvolené stránky a použijte šablonu na vybrané stránky.

Poznámka: Pokud chcete šablonu použít na všechny stránky aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader, vyberte položku Všechny stránky.

  1. Klikněte na tlačítko Otevřít.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article