Dialogové okno Možnosti

V dialogovém okně Možnosti můžete zvolit možnosti zpracování dokumentu a přizpůsobit vzhled programu.

Důležité! Chcete-li otevřít dialogové okno Možnosti, klikněte na položku Nástroje > Možnosti…. Toto dialogové okno lze také otevřít kliknutím na tlačítko klíče na panelu nástrojů, kliknutím na panel nástrojů pravým tlačítkem myši a poté kliknutím na položku Možnosti..., nebo kliknutím na tlačítko Možnosti v dialogových oknech ukládání nebo otevírání.

Dialogové okno Možnosti obsahuje 6 karet, z nichž každá obsahuje specifická nastavení pro určité oblasti funkcí aplikace ABBYY FineReader.

Dokument

V této kartě lze zvolit:

Tato karta také zobrazuje cestu k aktuálnímu dokumentu aplikace ABBYY FineReader.

Skenovat/Otevřít

V této kartě lze povolit nebo zakázat automatické zpracování nově přidaných stránek. Je-li povoleno automatické zpracování, můžete zvolit možnosti obecného zpracování dokumentu a možnosti předběžného zpracování obrazu, které se mají použít při skenování a otevírání obrazů.

 • Číst obrazy stránek

Je-li tato možnost povolena, program automaticky rozpozná text.

 • Analyzovat obrazy stránek

Je-li tato možnost povolena, program automaticky nalezne oblasti a zjistí jejich typ.

 • Předběžně zpracovat obrazy stránek

Je-li tato možnost povolena, program automaticky předběžně zpracuje obrazy stránek. Můžete zadat, jaké nástroje se mají použít při předběžném zpracování.

V této kartě lze také zvolit ovladač skeneru a rozhraní pro skenování.

Podrobnosti viz "Možnosti skenování a otevírání," "Práce s jazyky se složitým písmem" a "Skenování papírových dokumentů."

Číst

V této kartě lze navolit možnosti rozpoznávání:

 • důkladné čtení nebo rychlé čtení
 • detekce strukturálních prvků (umožňuje vybrat, jaké prvky se mají zachovat při exportování výsledků do aplikace Microsoft Word)
 • Výuka (umožňuje požívání uživatelských vzorů při rozpoznávání textů)
 • Uživatelské vzory a jazyky
 • Písma (umožňuje volit písma, která budou použita v rozpoznaných textech)
 • Vyhledat čárové kódy

Podrobnosti viz "Možnosti OCR," "Pokud tištěný dokument obsahuje nestandardní písma."

Uložit

V této kartě lze zvolit výstupní formát, do něhož se mají výsledky rozpoznávání uložit. Podrobnosti viz "Ukládání výsledků OCR."

Zobrazit

V této kartě lze provádět následující:

 • přizpůsobit vzhled okna Stránky volbou mezi zobrazením Miniatury a Podrobnosti
 • přizpůsobit okno Text, kde se mohou znaky rozpoznané s nízkou důvěryhodností zvýraznit barvou podle vlastního výběru, skrýt/zobrazit netisknutelné znaky a zvolit, jaké písmo má být použito pro prostý text.
 • zvolit barvy a šířku okrajů obklopujících oblasti v okně Obrázek, barvu zvýraznění znaků rozpoznaných s nízkou důvěryhodností atd.

Podrobnosti viz "Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně."

Pokročilé nastavení

V této kartě lze provádět následující:

 • zvolit možnosti ověřování pro znaky s nízkou důvěryhodností
 • specifikovat, zda mají být opraveny mezery před a za interpunkčními znaménky
 • zobrazit a upravit uživatelské slovníky
 • zadat, zda aplikace ABBYY FineReader má automaticky kontrolovat a instalovat aktualizace
 • změnit jazyk uživatelského rozhraní
 • zadat, zda má být při spuštění programu otevřen poslední dokument ABBYY FineReader
 • uveďte, zda chcete společnosti ABBYY odeslat anonymizované údaje o konfiguraci aplikace ABBYY FineReader 14 pro účely zlepšování softwaru.

Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení, klikněte na Obnovit výchozí... ve spodní části dialogového okna.

Podrobnosti viz "Co je dokument aplikace FineReader?," "Kontrola textů v okně Text" a "Pokud se programu nepodařilo některé znaky."

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article