Používání stylů

Aplikace ABBYY FineReader během rozpoznávání textu zjišťuje styly a formátování použité v originálním dokumentu. Tyto styly a formátování se reprodukují ve výstupním dokumentu. Styly dokumentu můžete zkontrolovat a upravit, a podle formátu rozpoznaného textu vytvářet nové styly v okně Text.

Jak použít styl pro určitou část textu:

  1. V okně Text vyberte požadovanou část textu.
  2. V místní nabídce klikněte na položku Vlastnosti.
  3. Zvolte požadovaný styl ze seznamu Styl v podokně Vlastnosti textu.

Poznámka: Při ukládání rozpoznaných textů do formátů DOCX, ODT nebo RTF mohou být všechny stávající styly zachovány. Podrobnosti naleznete v části "Ukládání upravitelných dokumentů."

Změna, vytváření a slučování stylů:

  1. V nabídce Nástroje klikněte na položku  Editor stylu…
  2. V dialogovém okně Editor stylů vyberte požadovaný styl a změňte jeho název, písmo, velikost písma, rozmístění znaků a měřítko.
  3. Vytvoření nového stylu se provádí pomocí tlačítka Nový. Nově vytvořený styl bude přidán do seznamu existujících stylů, kde jej můžete upravovat.
  4. Chcete-li sloučit více stylů do jednoho, vyberte styly určené ke sloučení a klikněte na možnost Sloučit…. V dialogovém okně Sloučit styl zadejte styl, do něhož se mají zvolené styly sloučit.
  5. Změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit.

Mezi textovými fragmenty vytištěnými identickými styly je možné se pohybovat. V dialogovém okně Editor stylů zvolte požadovaný styl a klikněte na Předchozí část nebo Další část.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article