Ukládání tabulek

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání tabulek ve formátech XLS, XLSX a CSV.

XLS a XLSX

Uložení textu ve formátu XLS nebo XLSX:

 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Uložit jako sešit aplikace Microsoft Excel… nebo Uložit jako sešit aplikace Microsoft Excel 97-2003… Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Můžete také v nabídce Soubor kliknout na možnost Uložit dokument jako a poté na možnost Sešit aplikace Microsoft Excel 97-2003.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: klikněte na položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu XLSX.

K dispozici jsou následující možnosti:

Rozvržení dokumentu

Podle toho, k čemu zamýšlíte dokument použít, vyberte z tohoto rozevíracího seznamu jednu z následujících možností:

 1. Naformátovaný text

Zachová typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Získáte souvislý text zarovnaný vlevo (text vytištěný zprava doleva bude zarovnán vpravo).

Poznámka: Při volbě této možnosti bude jakýkoli svislý text zobrazen vodorovně.

 1. Nešifrovaný text

Nezachovává formátování textu.

Nastavení textu

 • Ignorovat text mimo tabulky

Uloží pouze tabulky, zbytek ignoruje.

 • Převést číselné hodnoty na čísla

V souboru XLS převede čísla do formátu "Čísla". Aplikace Microsoft Excel může v tomto formátu provádět v buňkách aritmetické operace.

 • Zachovat záhlaví a zápatí

Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

 • Pro každou stránku vytvořit samostatný list (jen XLSX)

Zvolte tuto možnost, chcete-li ukládat stránky ze zdrojového dokumentu jako samostatné sešity.

Nastavení obrázků

Obrázky lze ukládat v dokumentech XLSX. Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, jsou nadměrně velké. Velkost souboru lze zredukovat kliknutím na požadovanou možnost rozevíracího seznamu ve skupině Nastavení obrázků.

Tip:

 • Chcete-li zadávat parametry kvality obrázků širšího rozsahu, zvolte Vlastní… a změňte nastavení v dialogovém okně Vlastní nastavení.
 • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky (jen XLSX) není zaškrtnuta.

CSV

Uložení textu ve formátu CSV:

 • V nabídce Soubor klikněte na možnost Uložit dokument jako a poté klikněte na možnost Dokument CSV. Případně klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté na možnost Uložit jako CSV. Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: vyberte položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu CSV.

Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Nastavení textu

 • Ignorovat text mimo tabulky

Uloží pouze tabulky, zbytek ignoruje.

 • Vložit znak konce stránky (#12) jako oddělovač stránek

Uloží původní uspořádání stránky.

 • Oddělovač pole

Vybere znak, který oddělí sloupce dat v souboru CSV.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjistí znakovou stránku. Chcete-li změnit znakovou stránku, vyberte požadovanou znakovou stránku z rozevíracího seznamu pod názvem Kódování.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article