Ukladanie tabuliek

Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť tabuľky vo formátoch XLS, XLSX a CSV.

XLS a XLSX

Uloženie textu vo formáte XLS alebo XLSX:

 • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Uložiť ako pracovný zošit programu Microsoft Excel… alebo Uložiť ako pracovný zošit programu Microsoft Excel 97-2003…. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát. Alternatívne v ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Microsoft Excel 97-2003 Workbook.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: kliknite na Nástroje > Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu XLSX.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Rozloženie dokumentu

Vyberte jednu z nasledujúcich možností z tohto rozbaľovacieho zoznamu podľa toho, ako máte v pláne používať dokument:

 1. Formátovaný text

Zachová písma, veľkosti písma a odseky, avšak nezachová presnú polohu objektov a riadkovanie. Vo výsledku získate priebežný vľavo zarovnaný text (texty vytlačené písmom sprava doľava budú zarovnané vpravo).

Poznámka: Ak je vybratá táto možnosť, zvislý text sa zobrazí vodorovne.

 1. Iba text

Nezachová formátovanie textu.

Nastavenia textu

 • Ignorovať text mimo tabuľky

Ukladá iba tabuľku a zvyšok ignoruje.

 • Konvertovať číselné hodnoty na čísla

Skonvertuje čísla do formátu „Číslo“ v súbore XLS. Program Microsoft Excel môže s bunkami tohto formátu vykonávať aritmetické operácie.

 • Zachovať hlavičky a päty

Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

 • Vytvoriť samostatný hárok pre každú stranu (iba XLSX)

Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť strany zo zdrojového dokumentu ako samostatné hárky.

Nastavenia obrázkov

Obrázok môžete uložiť v dokumentoch XLSX. Dokumenty s veľkým počtom obrázkov sú veľmi veľké. Veľkosť súboru zmenšíte tak, že z rozbaľovacieho zoznamu v skupine Nastavenia obrázkov vyberiete požadovanú možnosť.

Tip:

 • Ak chcete zadať širšiu škálu parametrov kvality obrázkov, vyberte si Vlastné… a zmeňte nastavenia v dialógovom okne Vlastné nastavenia.
 • Ak nechcete ponechať obrázky v rozpoznanom texte, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Zachovať obrázky (iba XLSX).

CSV

Uloženie textu vo formáte CSV:

 • V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Dokument CSV. Alternatívne kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Uložiť ako CSV. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje > Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu CSV.

Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Nastavenia textu

 • Ignorovať text mimo tabuľky

Ukladá iba tabuľku a zvyšok ignoruje.

 • Vložiť znak konca strany (#12) ako oddeľovač strán

Ukladá pôvodné rozloženie strany.

 • Oddeľovač polí

Vyberá znak, ktorý bude oddeľovať stĺpce s údajmi v súbore CSV.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader zistí kódovú stránku automaticky. Ak chcete zmeniť kódovú stránku, vyberte požadovanú kódovú stránku z rozbaľovacieho zoznamu v časti Kódovanie.

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article