Úlohy programu Microsoft Word

Pomocou úloh na karte Rýchly štart v okne Úloha môžete ľahko naskenovať papierové dokumenty a previesť ich na upraviteľné súbory Microsoft Word. Použijú sa aktuálne zvolené možnosti programu. Ak chcete prispôsobiť možnosti prevodu, použite úlohy na karte Microsoft Word.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu v hornej časti okna vyberte možnosť jazyky dokumentu.
 2. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

 1. Vyberte požadované možnosti dokumentu v pravej časti okna:
  • Možnosti Rozloženie dokumentu
  • Vyberte Zachovať obrázky, ak chcete zachovať obrázky vo výstupnom dokumente
  • Ak chcete v cieľovom dokumente zachovať hlavičky a päty, vyberte možnosť Zachovať hlavičky a päty.

Viac informácií o dostupných možnostiach ukladania pre program Microsoft Word nájdete v časti „Ukladanie upraviteľných dokumentov“.

 1. Kliknite na tlačidlo s úlohou, ktorú potrebujete:
  • Skenovať do programu Microsoft Word naskenuje papierový dokument a prevedie ho do formátu Microsoft Word
  • Snímku alebo súbor PDF do programu Microsoft Word prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami na dokument Microsoft Word
  • Fotografiu do programu Microsoft Word skonvertuje fotografie dokumentov do programu Microsoft Excel

V dôsledku toho bude vytvorený nový dokument programu Microsoft Word obsahujúci text z pôvodného dokumentu.

Dôležité upozornenie! Pri spustení vstavanej úlohy sa použijú aktuálne vybrané možnosti programu. Ak sa rozhodnete zmeniť ktorúkoľvek z možností, budete musieť reštartovať úlohu.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article