Úlohy Microsoft Excel

Pomocou úloh na karte Microsoft Excel v okne Úloha môžete ľahko previesť snímky tabuliek do programu Microsoft Excel.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu v hornej časti okna vyberte možnosť jazyky dokumentu.
 2. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

 1. Vyberte požadované možnosti dokumentu v pravej časti okna:
  • Možnosti Rozloženie dokumentu
  • Vyberte Zachovať obrázky, ak chcete zachovať obrázky vo výstupnom dokumente
  • Ak chcete každú stranu originálu dokumentu uložiť ako samostatný pracovný hárok programu Microsoft Excel, vyberte Vytvoriť samostatný hárok pre každú stranu

Viac informácií o dostupných možnostiach ukladania pre program Microsoft Excel nájdete v časti "Ukladanie tabuliek."

 1. Kliknite na tlačidlo s úlohou, ktorú potrebujete:
  • Skenovať do programu Microsoft Excel naskenuje papierový dokument a prevedie ho na dokument Microsoft Excel
  • Snímku alebo súbor PDF do programu Microsoft Excel prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami na dokument Microsoft Excel
  • Fotografiu do programu Microsoft Excel skonvertuje fotografie dokumentov do programu Microsoft Excel

V dôsledku toho bude vytvorený nový dokument programu Microsoft Excel obsahujúci text z pôvodného dokumentu.

Dôležité upozornenie! Pri spustení vstavanej úlohy sa použijú aktuálne vybrané možnosti programu. Ak sa rozhodnete zmeniť ktorúkoľvek z možností, budete musieť reštartovať úlohu.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article