Ukladanie výsledkov rozpoznávania

Výsledky rozpoznávania je možné uložiť do súboru, odoslať ich do inej aplikácie, skopírovať ich do schránky alebo odoslať e-mailom. Výsledky rozpoznávania OCR môžete odoslať aj na server Kindle.com, kde sa prevedú do formátu Kindle a budú dostupné na stiahnutie do zariadenia Kindle. Uložiť môžete celý dokument alebo iba vybraté strany.

Dôležité upozornenie! Skôr, ako kliknete na Uložiť, uistite sa, že ste nastavili správne a požadované možnosti uloženia.

Uloženie rozpoznaného textu:

 1. Na hlavnom paneli nástrojov si vyberte režim uloženia rozvrhnutia dokumentu z rozbaľovacieho zoznamu Rozloženie dokumentu.

Poznámka: Dostupné formáty súborov sú uvedené pod každým režimom.

Režimy ukladania formátu:

 1. Presná kópia

vytvorí dokument s formátovaním zodpovedajúcim originálnemu dokumentu.

Túto možnosť odporúčame použiť pri dokumentoch so zložitým formátovaním, napr. pri propagačných brožúrach. Zapamätajte si, že táto možnosť znamená obmedzenie funkcií úpravy textu a formátovania vo výstupnom dokumente.

 1. Upraviteľná kópia

Vyprodukuje dokument, ktorého formátovanie sa môže mierne líšiť od originálneho dokumentu. Dokumenty vytvorené v tomto režime sa jednoducho upravujú.

 1. Formátovaný text

Vo výslednom dokumente sú zachované písma, veľkosti písem a odseky, ale nebudú zachované presné medzery a umiestnenia objektov na strane. Vygenerovaný text bude zarovnaný doľava. Texty vytlačené písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.

Poznámka: V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.

 1. Iba text

Tento režim nezachováva formátovanie textu.

 1. Flexibilné rozvrhnutie

Vytvorí sa dokument HTML s natoľko podobnými umiestneniami objektov, nakoľko je len technicky možné.

 1. Na karte Uložiť v dialógovom okne Možnosti vyberte požadované možnosti ukladania a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na šípku napravo od tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte vhodnú možnosť, alebo použite príkazy z ponuky Súbor.

Poznámka: Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť strany ako snímky. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ukladanie snímky strany.

Podporované aplikácie:

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (s balíkom kompatibility pre programy Microsoft Office pre formáty Word, Excel a PowerPoint 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 a vyššia verzia)

Poznámka: Ak chcete zabezpečiť najlepšiu kompatibilitu medzi programom ABBYY FineReader a vyššie uvedenými aplikáciami, uistite sa, že máte nainštalované najnovšie dostupné aktualizácie pre tieto aplikácie.

Pozri tiež

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article