Zmena jazyka používateľského rozhrania

Jazyk rozhrania sa vyberá po nainštalovaní programu ABBYY FineReader. Tento jazyk sa používa pre všetky správy programu, dialógové okná, tlačidlá a položky ponúk. Ak chcete zmeniť jazyk rozhrania, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Možnosti… a kliknite na kartu Rozšírené.
  2. Vyberte jazyk z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk rozhrania a kliknite na OK.
  3. Reštartujte program ABBYY FineReader.

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article