Промяна на езика на потребителския интерфейс

Езикът на интерфейса се избира при инсталирането на ABBYY FineReader. Този език се използва за всички съобщения, диалогови прозорци, бутони и елементи на менюто. За да промените езика на интерфейса, следвайте инструкциите по-долу.

  1. От меню Инструменти щракнете върху Опции… и след това върху раздела Разширени.
  2. Изберете език от падащото меню Език на интерфейс и щракнете върху OK.
  3. Рестартирайте ABBYY FineReader.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article