Запис в HTML

За да запишете своя текст в HTML:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като HTML.... Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип. Или от менюто Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху HTML документ.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел HTML.

Опциите за запис в този раздел са групирани в следните категории:

Оформление на документ

В зависимост от начина, по който планирате да използвате своя електронен документ, изберете една от следните опции:

  • Гъвкаво оформление

Създава документ, който запазва форматирането на оригинала. Изходният документ може лесно да бъде редактиран.

  • Форматиран текст

Запазва шрифтовете, размерите на шрифтовете и параграфите, но не запазва точното разположение на обектите на страницата или разстоянието между тях. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. (Текстовете от дясно наляво ще бъдат подравнени вдясно).

Забележка: В този режим вертикалните текстове ще бъдат променени в хоризонтални.

  • Печат на текст

Този режим не запазва форматирането.

Използвай CSS

Изберете тази опция, за да съхраните файла във формат HTML 4, който позволява запазване на оформлението на документа с използване на таблица на стиловете, вградена в HTML файла.

Настройки на текст

  • Запази разделянето на редове

Запазва оригиналната подредба на редовете. Ако тази опция не е разрешена, разпознатият текст ще бъде записан като един ред в HTML документа.

  • Запази цвета на текста и фона

Запазва оригиналния цвят на буквите.

  • Запази горни и долни колонтитули

Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, са с много голям размер. За да намалите размера на файла, изберете желаната опция от падащия списък.

Съвет:

  • За да промените параметрите на запис на изображението, щракнете върху Потребителски размер…. В диалоговия прозорец Потребителски настройки изберете желаните параметри и щракнете върху OK.
  • Ако не желаете да запазите изображенията в разпознатия текст, уверете се, че опцията Запази изображенията не е избрана.

Кодиране

ABBYY FineReader определя автоматично кодовата таблица. За да промените кодовата таблица или типа й, изберете желаната кодова таблица или типа кодова таблица от падащия списък в Кодиране.

Настройки на книга

Изберете опцията Генерирай съдържание и го използвай за разделяне на книгата на файлове, ако конвертирате отпечатана книга в електронна форма. ABBYY FineReader може автоматично да записва глави от книга в отделни HTML файлове и да пресъздава връзки към тях в съдържанието. Можете също да разделяте документа на отделни HTML файлове на базата на заглавия от ниво 1 или ниво 2.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article