Ukládání ve formátu HTML

Uložení textu ve formátu HTML:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Uložit jako HTML... Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Můžete také v nabídce Soubor kliknout na možnost Uložit dokument jako a poté na možnost dokument HTML.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: vyberte položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu HTML.

Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Rozvržení dokumentu

V závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít, vyberte jednu následujících možností:

  • Flexibilní rozvržení

Vytvoří dokument, který si zachová formátování originálu. Výstupní dokument lze snadno upravovat.

  • Naformátovaný text

Zachová typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo. (Text zprava doleva bude zarovnán vpravo.)

Poznámka: Svislý text bude v tomto režimu změněn na vodorovný.

  • Nešifrovaný text

Tento režim nezachovává formátování.

Použít šablony stylů CSS

Tuto možnost zvolte pro uložení ve formátu HTML 4, který umožňuje zachování rozvržení dokumentu s použitím tabulky stylů začleněné do souboru HTML.

Nastavení textu

  • Zachovat konce řádků

Zachovává původní uspořádání řádků. Není-li tato možnost povolena, rozpoznaný text se v dokumentu HTML uloží jako jeden řádek.

  • Ponechat text a barvu pozadí

Zachová původní barvu písmen.

  • Zachovat záhlaví a zápatí

Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, jsou nadměrně velké. Pro zredukování velkosti souboru klikněte na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu.

Tip:

  • Parametry uložení obrazu lze změnit pomocí možnosti Vlastní…. V dialogovém okně Vlastní nastavení vyberte požadované parametry a klikněte na OK.
  • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjistí znakovou stránku. Chcete-li změnit znakovou stránku nebo její typ, vyberte požadovanou znakovou stránku nebo typ znakové stránky pod názvem Kódování.

Nastavení knihy

Převádíte-li tištěnou knihu do elektronické formy, zvolte možnost Vygenerovat obsah a použít jej pro rozdělení knihy do souborů. Aplikace ABBYY FineReader dokáže automaticky ukládat kapitoly knihy do samostatných souborů a vytvářet na ně odkazy v obsahu. Můžete také dokument rozdělit do samostatných HTML souborů na základě stylu nadpisu 1 nebo 2.

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article