Možnosti rozpoznávání OCR

Volba správných možností rozpoznávání (OCR) je důležitá, pokud chcete dosáhnout rychlé a přesné výsledky. Při rozhodování, které možnosti chcete použít, byste neměli zvažovat jen typ a složitost dokumentu, ale také to, jak chcete výsledky používat.  K dispozici jsou následující skupiny možností:

Možnosti OCR můžete najít v kartě Číst dialogového okna Možnosti (Nástroje> Možnosti…).

Důležité! Aplikace ABBYY FineReader automaticky rozpozná všechny stránky, které do dokumentu FineReader přidáte. Pro rozpoznávání budou použity aktuálně zvolené možnosti. Automatickou analýzu a rozpoznávání OCR nově přidaných obrazů můžete vypnout v kartě Skenovat/Otevřít dialogového okna Možnosti (Nástroje> Možnosti…).

Poznámka: Pokud možnosti OCR změníte až po rozpoznání dokumentu, pro rozpoznání dokumentu s novými možnostmi spusťte proces OCR znovu.

Režim čtení

V aplikaci ABBYY FineReader 12 jsou dva čtecí režimy:

  • Důkladné čtení

V tomto režimu aplikace ABBYY FineReader analyzuje a rozpoznává jednoduché dokumenty i dokumenty se složitým rozvržením, a dokonce i dokumenty s barevným textem na barevném pozadí, a dále dokumenty se složitými tabulkami (včetně tabulek s bílými rastrovými čarami a barevnými buňkami).

Poznámka: Ve srovnání s režimem Rychlé je režim Důkladné časově náročnější, ale zaručuje vyšší kvalitu rozpoznávání.

  • Rychlé čtení

Tento režim je vhodný pro zpracovávání velkých dokumentů s jednoduchým rozvržením a dobrou kvalitou obrazů.

Zjišťování strukturálních prvků

Vyberte strukturální prvky, které má program zjišťovat: záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou, obsahy a seznamy. Vybrané prvky budou pro uložení dokumentu interaktivní.

Výuka

Rozpoznávání s výukou se používá při rozpoznávání následujících typů textu:

  • Text s ozdobnými prvky
  • Text se speciálními symboly (např. málo běžnými matematickými symboly)
  • Velké objemy textu z obrazů nízké kvality (přes 100 stran)

Možnost Číst s výukou je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li provádět při rozpoznávání textu výuku aplikace ABBYY, tuto možnost zapněte.

Při rozpoznávání můžete používat vestavěné nebo vlastní vzory. Vyberte jednu z možností pod názvem Výuka a vyberte, který vzor chcete použít.

Uživatelské vzory a jazyky

Uživatelský vzor a nastavení jazyka můžete ukládat i načítat.

Podrobnosti viz "Co je dokument aplikace FineReader?"

Písma

Zde můžete zvolit písma, která budou použita při ukládání rozpoznaného textu.

  • Výběr písma:
    1. Klikněte na tlačítko Písma….
    2. Vyberte požadovaná písma a klikněte na tlačítko OK.

Čárové kódy

Pokud váš dokument obsahuje čárové kódy, které chcete převést na sekvenci písmen a číslic, a nikoli na obrázek, vyberte možnost Vyhledat čárové kódy. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article