Odstranění důvěrných informací

V aplikaci ABBYY FineReader 12 lze z rozpoznaných textů snadno odstranit důvěrné informace.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na možnost Režim redigování nebo klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů.
  2. V okně Text použijte značkovač k začernění textu, který si přejete skrýt.

Tip: Pokud nějaké znaky začerníte omylem, poslední opravu můžete vzít zpět stiskem tlačítek Ctrl+Z nebo kliknutím na tlačítko Zpět na hlavním panelu nástrojů.  

  1. Uložte dokument.

Redigovaný text se ve výstupním dokumentu zobrazí jako tečky. Pokud uložený formát, který jste zvolili, podporuje text a barvy na pozadí, znaky se zobrazí jako černé čtyřúhelníky.

Chcete-li přepnout do režimu Redakce , buď

  • V nabídce Nástroje znovu klikněte na možnost Režim redigování, nebo
  • Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article