Регулярни изрази

Таблицата по-долу съдържа списък на регулярните изрази, които могат да се използват за създаване на речник за потребителски език.

Забележка:

  1. За да използвате символ на регулярен израз като нормален символ, поставете пред него наклонена черта наляво. Например [t-v]x+ означава tx, txx, txx и др., ux, uxx и др., но \[t-v\]x+ означава [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx и др.
  2. За да групирате елементи на регулярни изрази, използвайте скоби. Например (a|b)+|c означава „c“ или всяка комбинация като abbbaaabbb, ababab и др. (дума с дължина, различна от нула, в която може да има произволен брой „a“ и „b“ в произволен ред), докато a|b+|c означава a, c, и b, bb, bbb, и т.н.

Примери

Да предположим, че разпознавате таблица с три колони: рождени дати, имена и e-mail адреси. В този случай можете да създадете два нови езика, Данни и Адрес, и да зададете за тях следните регулярни изрази.

Регулярни изрази за дати:

Числото, което означава ден, може да се състои от една цифра (1, 2 и т.н.) или две цифри (02, 12), но не може да е нула (00 или 0). Регулярният израз за ден следователно ще изглежда така: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

Регулярният израз за месец ще изглежда така: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).

Регулярният израз за година ще изглежда така: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9]).

Сега трябва да комбинираме всичко това заедно и да разделим числата с точка (например 1.03.1999). Точката е символ на регулярен израз, затова пред нея трябва да поставите наклонена черта наляво (\). Регулярният израз за дата следователно ще изглежда така:

((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31)\.((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0-9][0-9])|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9])

Регулярен израз за e-mail адреси:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article