Получаване на изображения

Първата стъпка в процеса за получаване на данни в ABBYY FineReader 12 е да се предоставят на програмата изображения. Съществуват няколко начина за получаване на изображения на документи:

Качеството на разпознаване зависи от качеството на изображението и от настройките за сканиране. Този раздел съдържа информация за сканиране и фотографиране на документи и отстраняване на често срещани дефекти при сканиране и фотографиране.

Вижте също:

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article