Редактиране на таблици

ABBYY FineReader Ви позволява да редактирате разпознати таблици в прозореца Текст. Налични са следните команди:

  • Обединяване на клетки от таблица

Използвайте мишката, за да изберете клетките от таблицата, които да бъдат обединени, и щракнете върху Обедини клетки на таблица в менюто Редактиране.

  • Разделяне на клетки на таблица

Щракнете върху клетка от таблицата, която ще разделяте, и изберете Раздели клетки на таблица в менюто Редактиране.

Важно! Тази команда може да се приложи само към клетки от таблица, които по-рано са били обединени.

  • Обединяване на редове от таблица

Използвайте мишката, за да изберете редовете от таблицата, които да бъдат обединени, и щракнете върху Обедини редове от таблица в менюто Редактиране.

  • Изтриване на съдържание на клетки

Изберете клетка или клетки, чието съдържание искате да изтриете, и натиснете бутона Delete.

Забележка: По подразбиране инструментите за редактиране на таблица не се показват в лентата с инструменти. Можете да добавите бутоните за редактиране на таблица към лентата с инструменти от диалоговия прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп (щракнете върху Инструменти > Персонализиране…, за да отворите диалоговия прозорец).

За подробни инструкции как да добавите бутони в лентите с инструменти, вижте раздела "Ленти с инструменти".

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article