Поддържани формати на изображения

Таблицата по-долу показва списък с поддържаните от ABBYY FineReader 12 формати.

Формат Разширение на файл Отваряне Запис
Растерно изображение bmp, dib, rle + +
Растерно изображение, черно-бяло bmp, dib, rle + +
Растерно изображение, скала на сивото bmp, dib, rle + +
Растерно изображение, цветно bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, черно-бяло dcx + +
DCX, скала на сивото dcx + +
DCX, цветно dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, скала на сивото jp2, j2k + +
JPEG 2000, цветно jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, скала на сивото jpg, jpeg + +
JPEG, цветно jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, черно-бяло pcx + +
PCX, скала на сивото pcx + +
PCX, цветно pcx + +
PNG png + +
PNG, черно-бяло png + +
PNG, скала на сивото png + +
PNG, цветно png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, черно-бяло, некомпресирано tif, tiff + +
TIFF, черно-бяло, Packbits компресирано tif, tiff + +
TIFF, черно-бяло, CCITT Group 4 компресирано tif, tiff + +
TIFF, черно-бяло, ZIP компресирано tif, tiff + +
TIFF, черно-бяло, LZW компресирано tif, tiff + +
TIFF, скала на сивото, некомпресирано tif, tiff + +
TIFF, скала на сивото, Packbits компресирано tif, tiff + +
TIFF, скала на сивото, JPEG компресирано tif, tiff + +
TIFF, скала на сивото, ZIP компресирано tif, tiff + +
TIFF, скала на сивото, LZW компресирано tif, tiff + +
TIFF, цветно, некомпресирано tif, tiff + +
TIFF, цветно, Packbits компресирано tif, tiff + +
TIFF, цветно, JPEG компресирано tif, tiff + +
TIFF, цветно, ZIP компресирано tif, tiff + +
TIFF, цветно, LZW компресирано tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF v. 1.7 или по-ранен pdf + +
DjVu djvu, djv + +
GIF gif + -
XPS (изисква Microsoft .NET Framework 3.x) xps + -
Windows Media Photo wdp + -

1/14/2020 5:26:18 PM


Please leave your feedback about this article