Regulaaravaldised

Järgmises tabelis on esitatud regulaaravaldised, mida saab kasutada sõnastiku loomisel kohandatud keele jaoks.

Märkus.

  1. Regulaaravaldise sümboli kasutamiseks tavalise märgina sisesta selle ette kurakriips. Nt [t-v]x+ on tx, txx, txx, jne või ux, uxx jne, kuid \[t-v\]x+ on [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx jne,
  2. Regulaaravaldiste elementide rühmitamiseks kasuta sulgusid. Nt (a|b)+|c on c või suvaline kombinatsioon abbbaaabbb, ababab jne (sõna, mis on pikem kui 0 tähemärki, võib sisaldada suvalises järjestuses suvalise arvu a-sid ja b-sid), a|b+|c on aga a, c, ja b, bb, bbb jne.

Näited

Oled tuvastamas kolme veeruga tabelit: sünnikuupäevad, nimed ja e-posti aadressid. Sellisel juhul saad luua kaks uut keelt, andmed ja aadressi ning määrata nende jaoks järgmised regulaaravaldised.

Kuupäevade regulaaravaldised:

Päeva märkiv number võib koosneda ühest numbrist (1, 2 jne) või kahest numbrist (02, 12), kuid see ei saa olla null (00 või 0). Päeva regulaaravaldis peaks olema siis järgmine: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

Kuu regulaaravaldis peaks olema siis järgmine: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).

Aasta regulaaravaldis peaks olema siis järgmine: ([19][0-9][0-9]|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9]).

Nüüd jääb ainult see kõik kokku panna ja eraldada numbrid punktiga (nt 1.03.1999). Punkt on regulaaravaldise sümbol, seega pead selle ette sisestama kurakriipsu (\). Kuupäeva regulaaravaldis peaks olema siis järgmine:

((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31)\.((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0-9][0-9])|([0-9][0-9])|([20][0-9][0-9]|([0-9][0-9])

E-posti aadresside regulaaravaldis:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

1/14/2020 5:26:19 PM


Please leave your feedback about this article