Ala atribuutide kohandamine

Automaatse dokumendi analüüsimise ajal tuvastab ABBYY FineReader erinevate alade tüübid dokumendi lehekülgedel (nt tabelid, pildid, teksti ja vöötkoodid). Programm analüüsib ka dokumendi struktuuri ning tuvastab pealkirjad ja muud küljenduselemendid, nagu päised, jalused, piltide ja jooniste allkirjad jms.

Valesti määratud atribuute saad mõnedes teksti- ja tabelialades muuta käsitsi.

  1. Vali ala aknas Kujutis või Suurendus ja muuda selle atribuute akna Kujutis paanil Ala omadused.

Paan Ala omadused laseb muuta järgmisi atribuute.

Märkus.

  • Kasuta nuppe /, et navigeerida atribuutide paanil vasakule ja paremale, kui aken Kujutis pole piisavalt lai kogu atribuutide paani kuvamiseks.
  • Mõningaid teksti atribuute saab muuta, kasutades kiirmenüüd, millele saad juurdepääsu, kui paremklõpsad tekstiala.
  1. Taaskäivita optilise tekstituvastuse protsess pärast vajalike muudatuste tegemist.

Vt ka jaotist "Kui alad on tuvastatud valesti."

14.01.2020 17:26:19


Please leave your feedback about this article