Як відредагувати властивості зони

Під час виконання автоматичного аналізу програма виділяє на сторінках документа зони різних типів(таблиці, зображення, текст, штрих-коди), а також аналізує структуру документа, виділяючи в тексті заголовки різного рівня і такі елементи оформлення як колонтитули, підписи до зображень і діаграм тощо.

Якщо властивості тексту в деяких областях типу Текст або Таблиця було визначено неправильно, то ви можете скорегувати їх вручну.


  1. У вікні Зображення або Крупний план виділіть зону й відредагуйте її властивості на панелі Параметри зони вікна Зображення.

На панелі Параметри зони задаються такі властивості:

Примітка.

  • Використовуйте кнопки / для переміщення панеллю властивостей, якщо ширина вікна Зображення не дозволяє бачити всю панель з властивостями відразу.
  • Деякі властивості тексту можна змінювати з контекстного меню зони Текст.
  1. Після внесення необхідних змін запустіть розпізнавання ще раз.

Докладніше про роботу із зонами див. «Як відредагувати форму й положення зон».

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article