Anpassa arbetsytan

 • Du kan dölja paneler som du inte använder temporärt. Om du vill dölja eller visa fönster ska du använda du alternativen på menyn Visa eller snabbtangenterna:
  • F5 för fönstret Sidor
  • F6 för fönstret Bild
  • F7 för fönstret Bild och fönstret Text
  • F8 för fönstret Text
  • Ctrl+F5 för fönstret Zooma
 • Du kan ändra storleken på ett fönster genom att dra i fönsterhandtagen med musen.
 • Du kan även ändra placeringen av fönstren Sidor och Zooma. Det gör du med kommandona i menyn Visa eller från fönstret's snabbmeny.
 • Du kan anpassa hur varningar och felmeddelanden ska visas under programkörningen. Med kommandot Visa varningsfönster i menyn Visa visar och döljer du rutan med varningar och fel.
 • Om du vill visa eller dölja panelen Egenskaper i fönstret Bild eller Text ska du högerklicka någonstans i fönstret och sedan klicka på  Egenskaper i snabbmenyn. Alternativt kan du klicka på eller nertill i dessa fönster.
 • Vissa fönsterinställningar kan anpassas i fliken Visa i dialogrutan Alternativ.

Alla dokumentsidor visas i fönstret Sidor. Det finns två tillgängliga sidvyer. Gör något av följande om du vill ändra den aktuella sidvyn:

 • I fönstret Sidor ska du klicka på knappen eller på verktygsfältet.
 • I menyn Visa ska du klicka på Sidfönster och sedan klicka på antingen Miniatyrer eller Detaljer.
 • Högerklicka någonstans inuti fönstret Sidor, klicka på Sidfönster ... på snabbmenyn och klicka sedan på antingen Miniatyrer eller Detaljer.
 • Klicka på Verktyg > Alternativ… för att öppna dialogrutan Alternativ, klicka på fliken Visa och sedan på antingen Miniatyrer eller Detaljer under Sidfönster.

Om du vill öppna en sida ska du klicka på motsvarande miniatyr i fönstret Sidor (i läget Miniatyrer) eller dubbelklicka på dess nummer (i läget Detaljer). Sedan kommer du att se sidbilden i fönstret Bild och tolkningsresultaten i fönstret Text (om dokumentet redan har tolkats).

Se även:

14.01.2020 17:26:21


Please leave your feedback about this article