Redigera hyperlankar

ABBYY FineReader tolkar hyperlänkar och återskapar destinationsadresserna i resultatdokumentet. Identifierade hyperlänkar visas understrukna och med blå text.

När du visar det tolkade dokumentet i fönstret Text kan du placera muspekaren på en hyperlänk för att visa dess adress. Om du vill följa en hyperlänk ska du klicka på Öppna hyperlänk på snabbmenyn eller trycka ned Ctrl och klicka på hyperlänken.

Så här lägger du till, tar bort eller ändrar texten eller adressen i en hyperlänk:

 1. Markera texten för den önskade hyperlänken i fönstret Text.
 2. Om du vill ta bort en hyperlänk högerklickar du på den och ska du klicka på Ta bort hyperlänk på snabbmenyn.
 3. Om du vill lägga till eller ändra en hyperlänk ska du klicka på Hyperlänk… på snabbmenyn, eller klicka på i huvudverktygsfältet högst upp i fönstret Text. I dialogrutan Redigera hyperlänk kan du göra följande:
  1. Redigera texten för länken i fältet Text som ska visas.
  2. Välj eller ändra hyperlänkstypen i gruppen Länka till:
   • Välj Webbsida om du vill länka till en sida på Internet.

Gå till fältet Adress och ange protokoll och URL till sidan (t.ex. http://www.abbyy.com).

 • Välj Lokal fil för att länka till en fil.

Klicka på Bläddra… för att bläddra till filen som hyperlänken ska peka på (t.ex. filen://D:/MyDocuments/ABBYY FineReaderGuide.pdf).

 • Välj E-postadress så att användaren kan skicka e-post till adressen i hyperlänken genom att bara klicka på hyperlänken.

Gå till fältet Adress och ange protokoll och e-postadress (t.ex. mailto:office@abbyy.com).

1/14/2020 5:26:21 PM


Please leave your feedback about this article