Arbejde med online lagertjenester

Med ABBYY FineReader kan du åbne billeder og PDF-filer fra og gem genkendte tekster på online lagertjenester såsom Dropbox, SkyDrive eller Google. Du kan nemt få adgang til dit online lager fra dialogboksen til åbning og lagring i ABBYY FineReader.

Sådan åbnes et billede eller en PDF-fil fra et online lager:

  1. I ABBYY FineReader skal du klikke på Åbn eller klikke på Åbn PDF-fil eller -billede… i menuen Fil.
  2. I dialogboksen Åbn billede skal du klikke på Favoritter eller fanen Seneste steder og vælg den ønskede lagertjeneste.

  1. Vælg en eller flere billedfiler.
  2. I tilfælde af et flersidet dokument kan et sideområde angives.
  3. Aktiver Behandl sider automatisk, efterhånden som de tilføjes, om nødvendigt.

Tip: Klik på Indstillinger… hvis du vil vælge indstillinger for behandling og forbehandling. Du kan f. eks. bede programmet om at korrigere visse billeddefekter, om at analysere billeder, eller om at læse billeder efterhånden som de tilføjes. For detaljer, se "Scannings- og åbningsmuligheder."

Bemærk: Hvis et ABBYY FineReader dokument er åbent, vil billederne på siden blive tilføjet i slutningen af dokumentet. Ellers vil der blive oprettet et nyt ABBYY FineReader-dokument.

På samme måde kan du gemme genkendte tekster på online lagertjenester.

14.01.2020 17:26:18


Please leave your feedback about this article