Tùy chỉnh ABBYY FineReader

Giao diện thân thiện với người dùng, trực quan và hướng đến kết quả của ABBYY FineReader giúp dễ sử dụng chương trình mà không cần đào tạo thêm. Người dùng mới hầu như không mất thời gian để thành thạo với các chức năng chính.

Giao diện của chương trình có thể được tùy chỉnh dễ dàng.

Người dùng có thể:

và nhiều cài đặt khác.

Để biết chi tiết, xem

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article