Gửi kết quả OCR đến Kindle

Với ABBYY FineReader, bạn có thể gửi kết quả nhận dạng qua email đến máy chủ Kindle.com, nơi chúng sẽ được chuyển đổi thành định dạng Kindle và có sẵn để tải xuống thiết bị Kindle của bạn.

Quan trọng! Để sử dụng tính năng này, bạn cần một tài khoản Kindle trên Kindle.com.

  1. Nhấp vào mũi tên cạnh nút Lưu trên thanh công cụ chính rồi nhấp Gửi đến Kindle…
  2. Chỉ định:
    • địa chỉ tài khoản Kindle của bạn;
    • một trong các tùy chọn lưu: lưu tất cả các trang vào một tệp, lưu mỗi trang vào một tệp riêng, hoặc tách tài liệu thành nhiều tệp dựa trên các trang trống;
    • tên tệp.
  3. Nhấp vào OK.

Một thư email có tệp đính kèm sẽ được tạo. Gửi thư email này đến Kindle.com và tệp được chuyển đổi sẽ sớm sẵn có để tải xuống thiết bị Kindle của bạn.

1/14/2020 5:26:22 PM


Please leave your feedback about this article