Uruchamianie Edytora OCR

Edytor OCR można uruchomić na kilka sposobów:

  • W polu Nowe zadanie kliknij:
    • Nowe zadanie > Otwórz > Otwórz w edytorze OCR
    • lub Nowe zadanie > Narzędzia > Edytor OCR
    • lub Nowe zadanie > Plik > Otwórz w edytorze OCR...
  • W Edytorze PDF kliknij:
  • Otwórz menu startowe Windows i kliknij ABBYY FineReader 14 > Edytor OCR ABBYY FineReader 14 (lub kliknij "Start" > Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader 14 > Edytor OCR ABBYY FineReader 14 w Windows 10).

Wskazówka. Możesz ustawić Edytor OCR tak, aby po uruchomieniu otwierał ostatnio używany projekt albo tworzył nowy projekt. W tym celu kliknij Nowe zadanie > Opcje > Ogólne i wybierz Otwórz nowy projekt OCR lub Otwórz ostatnio używany projekt OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.